The Very Best of Ethiopques

Supporto: CD Audio
Numero dischi: 2
Etichetta: Metro Select
Data di pubblicazione: 28 novembre 2011
Compilation
 • EAN: 0698458752529
pagabile con 18App

Articolo acquistabile con 18App

€ 11,50

Venduto e spedito da IBS

12 punti Premium

Disponibilità immediata

Quantità:
Disco 1
 • 1 Tèshomè Meteku - Gara Ser Nèw Bétesh
 • 2 Girma Bèyènè - Ené Nègn Bay Manèsh
 • 3 Alèmayèhu Eshèté - Betchayén Tègodahu
 • 4 Seyoum Gèbrèyès - Hamétègnaw
 • 5 Mahmoud Ahmed - Bèlomi Bènna
 • 6 Mulatu Astatqé - Yègellé Tezeta
 • 7 Menelik Wèsnatchèw - Tchèrèqa
 • 8 Tlahoun Gèssèssè - Tezalègn Yètentu
 • 9 Mahmoud Ahmed - Alèm Alèm
 • 10 Alèmayèhu Eshèté - Feqer Feqer Nèw
 • 11 Tadèlè Bèqèlè - Antchi Qondjo
 • 12 Alèmayèhu Eshèté - Kènoru Lèbetchahé
 • 13 Gétatchèw Mèkurya - Akalé Wubé
 • 14 Tèsfa-Maryam Kidané – Tezeta
Disco 2
 • 1 Mulatu Astatqé - Asmarina
 • 2 Alèmayèhu Eshèté - Teredtchewalehu
 • 3 Muluqèn Mèllèssè - Embwa Bèlèw
 • 4 Ayalew Abbèbbè - Tèmèlès
 • 5 Gétatchèw Kassa - Bèy Lesènabètesh
 • 6 Shèwalul Mengistu - Yemendjar Shega
 • 7 Tèshomè Sissay - Mètché Nèw
 • 8 Ayaléw Mesfin - Qondjo Ledj Nat
 • 9 Gétatchèw Dèbalqé - Engènagnalèn/Antèyé
 • 10 Abbèbè Tèssèmma - Ashasha Bèyèw
 • 11 Tèklé Tèsfa-Ezghi - Selam Temagwet
 • 12 Tsèhaytu Bèraki - Mèdjèmèrya Feqrey
 • 13 Gèzahègn Desta - Sethéd Sekètèlat
 • 14 Tsegue-Maryam Guebrou - The Jordan River Song
Mostra tutti i brani